Air Medical Center, Swedish Air Force

From Heraldry of the World
Revision as of 11:29, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "===Official blazon===" to "{| class="wikitable" |+Official blazon |- |'''Swedish''' | ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

AIR MEDICAL CENTER, SWEDISH AIR FORCE

Raised : 1994


Coat of arms (crest) of the Air Medical Center, Swedish Air Force
Official blazon
Swedish

I fält av guld en balkvis ställd röd eskulapstav; däröver en blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld.


Origin/meaning

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.