Base Commanders School, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

BASE COMMANDERS SCHOOL, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Base Commanders School, Sweden

Official blazon

Vapen: I blått fält en triangel med en bjälkvis ställd sträng, allt silver, och omgiven av en lagerkrans av guld. Skölden krönt med en kunglig krona.


Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Commanders School, Sweden mail us !

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Riksarkivet Website https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018