Borgsjö

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

BORGSJÖ

Province (Landskap): Medelpad
County (Län): Västernorrlands län
Incorporated into : 1971 Ånge

Borgsjö kommunvapen

Official blazon

Fält kluvet av blått, vari en hand av silver med fingrar uppsträckta till edgång, och av silver, vari en krenelerad blå tornborg, samt under fältet en av en vågskura bildad, likaledes kluven stam av motsatta tinkturer.

Origin/meaning

The arms were officially granted on November 24, 1961.

The hand is taken from the seal of the Borgsjö parish from 1611. The tower (borg) is a canting element, and also refers to the fortress near the river. The wavy base is again canting (sjö=lake).


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Andersson, 1994; image from Wikipedia (author Lokal Profil)