Central Military District Staff, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

CENTRAL MILITARY DISTRICT STAFF, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Central Military District Staff, Sweden

Official blazon

I fält av guld Södermanlands vapenbild, en svart grip med röd beväring, däröver en med tre bjälkvis ordnade öppna kronor av guld belagd blå ginstam. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

Approved 1991, and used by the Central Military Area Staff which in 2000 become the Central Military District Staff. Which was disbanded in 2005.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.