Central Military District Staff, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

CENTRAL MILITARY DISTRICT STAFF, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Central Military District Staff, Sweden
Official blazon
Swedish

I fält av guld Södermanlands vapenbild, en svart grip med röd beväring, däröver en med tre bjälkvis ordnade öppna kronor av guld belagd blå ginstam. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Military District Staff, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Approved 1991, and used by the Central Military Area Staff which in 2000 become the Central Military District Staff. Which was disbanded in 2005.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.