Defence Force Technical School, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCE TECHNICAL SCHOOL, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Force Technical School, Sweden

Official blazon

I fält av purpur ett stolpvis ställt svärd lagt över ett kugghjul, allt av guld. Skölden krönt med kunglig kronaa och omgiven av en öppen lagerkrans av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Force Technical School, Sweden mail us !

School Colour

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Picture from Riksarkivet Coat of Arms https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2007; School Colour https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2016