Defence Forces Telecommunications and Information Systems Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS UNIT, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Telecommunications and Information Systems Unit, Sweden

Official blazon

Vapen. I blått fält tre ginbalksvis ställda blixtar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Forces Telecommunications and Information Systems Unit, Sweden mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Riksarkivet Website https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2016