Defence Music Staff, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE MUSIC STAFF, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Music Staff, Sweden

Official blazon

Vapen: I svart fält en lyra lagd över ett stolpvis ställt svärd, allt av guld.

Origin/meaning


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Kvinnors röster i arkivet - Riksarkivets årsbok 2019