Eemnes

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


EEMNES (ook : Eemnes Binnen- en Buitendijks)

Provincie : Utrecht
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 11 september 1816
"Van keel met 3 bisschoppelijke hoofden van zilver, geplaatst 2 en 1."

NB : gedekt door een kroon met 5 bladeren.

Wapen van Eemnes

Oorsprong/verklaring

Het wapen, dat al uit de 14e eeuw dateert, zou mogelijk een toespeling kunnen zijn op de verlening van stadsrechten door de bisschop van Utrecht. Van den Bergh noemt een zegel uit 1357, waarop 3 gemijterde hoofden. In de loop der tijd leek het er soms op of de mijters meer kronen werden, maar het wapen is dus niet gewijzigd sinds de 14e eeuw.

In het 18e eeuwse manuscript Schoemaker komet een geheel ander wapen voor. Het wapen is van azuur, waarin een wolk van zilver aan de linkerzijde van het schild, waarui een hand komt van natuurlijke kleur, met in de hand een vaantje, schuinlinks geplaatst, met steel van zilver en vaantje van azuur. De oorsprong en betekenins van dit wapen is niet bekend.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Van Eembrugge is ook een stadszegel bekend van 1331, waarop een brug boven een rivier, met tussen de spijlers het woord 'pons'(brug). Een duidelijk sprekende voorstelling. Helaas heb ik geen afbeelding van dit zegel.


Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vdBergh, 1878; Sierksma, 1962; de Bel, 1951