Electronic Warfare Support Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

ELECTRONIC WARFARE SUPPORT UNIT, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Electronic Warfare Support Unit, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: Sköld, delad medelst en sänkt vågskura i guld och blått, och belagd med en balkvis ställd blixt av motsatta tinkturer, i det övre fältet åtföljd av ett blått öga. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Warfare Support Unit, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Unit is responsible for Signal Reconnaissance which is indicated by the Eye. The Lightning Flash indicates Signals in the Air and below the Surface.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Kvinnors röster i arkivet - Riksarkivets årsbok 2019