Eparchy of Bratislava

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Ceh.jpg
Ecclesiastical heraldry portal
  • Total pages in the Ecclesiastical section : 6,624

EPARCHY OF BRATISLAVA (Eparchia Bratislaviensis ritus byzantini)

Country : Slovakia
Denomination : Orthodox

Established: 2008

Arms (crest) of Eparchy of Bratislava

Official blazon

V modrom štíte skrížený zlatý kľúč a strieborný meč so zlatou rukoväťou a záštitou - to všetko sprevádzané hore a po bokoch jednou zlatou hviezdou a dolu striebornou mušľou. No hornom okraji štítu zlatá, striebrom, rubínmi a zafírmi zdobená koruna byzantského rítu, za štítom skrížená zlatá berla toho rítu a zlatý procesiový kríž.

Origin/meaning

The arms were registered in 2010.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms of Bratislava mail us !

Arms of Bishops


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Image send to me by mail. Bishop's arms from Wikimedia Commons. Blazon from Heraldiky Register Slovenskej Republiky