För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal skallar Jämtlands jakt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Mottoes used in heraldry
Valmierag.jpg

Main languages:

FÖR SVERIGES ÄRA, FÖR SVERIGES MAKT, ÖVER BERG, ÖVER DAL SKALLAR JÄMTLANDS JAKT

Language : Swedish
Translation in English : For the honour of Sweden, for the might of Sweden, over mountains, over vales sounds the hunt of Jämtland

Origin : taken from the Song "Sång för Jämtlands fältjägare" by Esias Tegnér 1821.

Used by :


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)