Fristad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

FRISTAD

Province (Landskap): Västergötland
County (Län): Västra Götalands län
Additions : 1952 Borgstena, Gingri, Tämta, Tärby, Vänga
Incorporated into : 1974 Borås

Arms (crest) of Fristad

Official blazon

Sköld indelad i trekanter av grönt och av silver, ordnade på fyra rader.

Origin/meaning

The arms were officially granted on June 29, 1966.

The arms symbolise military tents and refer to the Älvsborgs regiment camp in the municipality.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Andersson, 1994; image from Wikimedia Commons

Sweden.jpg