Göteborgs och Bohus län

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Province (Landskap): Bohuslän, Västergötland
Incorporated into : 1998 Västra Götalands län

Arms of Göteborgs och Bohus län

Official blazon

Sköld kvadrerad av Göteborgs och Bohusläns vapen.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1962.

These arms combine the arms of the city of Göteborg with the provincial arms of Bohuslän.

Arms of Göteborgs och Bohus län

The arms as shown by Liljeblad, 1878


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Nevéus and de Waern, 1992