Gotlands län

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Sweden.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of Sweden > Sveriges Kommunvapen
Sweden.jpg

GOTLANDS LÄN

Province (Landskap): Gotland

Gotlandl.jpg

Official blazon

I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött baner med bård och fem flikar av guld.

Origin/meaning

The arms were officially granted on

These are the same as the arms of the former province of Gotland.

Arms of Gotlands län

The arms as shown by Liljeblad, 1878


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Nevéus and de Waern, 1992

Sweden.jpg