HMS Arcturus, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS ARCTURUS, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Arcturus, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält en man av silver, i höger han en krokstav och i vänster ett rep, kjorteln belagd med en stjärna av guld.

(Azure, a man argent, a staff in right hand and a rope in left, the kilt charged with a mullet or)

Origin/meaning

The Ship was a Torpedo-Boat in service 1957-1981.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.