HMS Loke, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

I fält av silver en hoppande svart lax med kluven tunga och röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona.

Origin/meaning

The Salmon alludes to the Norse God Loke (Loki), which according to legend could transform into a Salmon.

Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Försvarsmakten Reglemente Parad 2: Flaggor, fälttecken & heraldik