HMS Orion, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS ORION, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Orion, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält stjränbilden Orion, bildad av 22 femuddiga stjärnor av silver, överlagda med en skugga - antydd med gyllene kontur - visande en uppstigande, sinistervänd jägare med lyftade armar, iförd livklädnad med i bältet nedstucken dolk, i högra handen hållande en klubba.

(Azure the Constellation Orion, made of 22 mullets argent, indicated by a shadow - seen as a golden contour-line - showing a sinister turned hunter issuant, arms raised, dressed in a toga, a dagger in the belt and in the right hand a club)

Origin/meaning

Shown is the Constellation of Orion. The Ship is a Tele-Intelligence Ship.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.