HMS Pelikanen, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS PELIKANEN, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Pelikanen, Swedish Navy

Official blazon

Vapen: I blått fält en pelikan av silver med beväring av guld, därest sådan ska förekomma, lagd över en ginbalksvis ställd torped av guld. Skölden krönt med kunglig krona.


Origin/meaning

The namegiving Pelican is the main charge. The Torpedo symbolises the Role of the Ship to recover Practice Torpedos and Missiles.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Site of the Riksarkivet https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018