HMS Starkodder, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS STARKODDER, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Starkodder, Swedish Navy

Official blazon

I fält av guld ett rött drakskeppshuvud.

Origin/meaning

The Dragon's Head symbolises the welltravelled Wiking Starkodder (also known as Starkad).

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.