HMS Tordön, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS TORDÖN, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Tordön, Swedish Navy

Official blazon

I blått ett från sköldens övre kant genomgående nedskjutande trevälvt moln av silver, varur tre blixtar av guld.

Origin/meaning

Tordön is an old Swedish name for Thunder. Which is symbolised by the Ligthnings issuant from the Cloud.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.