Hendrik Frans Bracq

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Ceh.jpg
Ecclesiastical heraldry portal
  • Total pages in the Ecclesiastical section : 9,623

HENDRIK FRANS BRACQ

Born : February 26, 1804
Deceased : June 17, 1888

Bishop of Gent, 1865-1888

Arms of Hendrik Frans Bracq

Official blazon

  • (nl) In lazuur zes herkruiste kruisjes van goud. Het schild geplaatst voor een processiekruis en getopt met mijter en kromstaf. Wapenspreuk: IN NOMINE DO­MINI

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Frans Bracq mail us !


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature :