Herrestads härad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HERRESTADS HÄRAD

Province (Landskap): Skåne
Municipality : Ystad

Arms (crest) of Herrestads härad

Official blazon

I fält av guld en blå fyrkantsharv (med röda pinnar) och däröver en blå ginstam belagd med en krona av guld.

Origin/meaning

The arms were granted on August 13, 1965.

The harrow is a symbol for the agriculture in the area.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Scheffer (no date)

Sweden.jpg