Kinda härad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

KINDA HÄRAD

Province (Landskap): Östergötland
Municipality : Kinda, Linköping

Arms (crest) of Kinda härad

Official blazon

I rött fält ett korsat kors av silver, vars samtliga armar sluta i utböjda spetsar.

Origin/meaning

The arms were officially granted on June 9, 1950.

The arms are derived from the seal of the district from 1568.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Andersson, 1998

Sweden.jpg