Kingsburgh

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

KINGSBURGH

Province: KwaZulu-Natal
District Municipality : eThekwini

Arms (crest) of Kingsburgh

Official blazon

  • (af)

Wapen: In goud, ses skulpe, geplaas 3, 2, en 1, van blou, elk belaai met 'n wassenaar van goud; op 'n golwende skildhoof van blou twee swemmende dolfyne van goud.
Helmteken: Op 'n muurkroon van goud 'n voorstelling van die brons ruiterstandbeeld van Richard (Dick) King te Durban van natuurlike kleur.
Wrong en Dekklede: Goud en blou.
Wapenspreuk: AUDACTER CELERITER

  • (en)

Arms: Or, six escallops, placed 3, 2 and 1, Azure, each charged with a crescent Or; on a chief wavy Azure two dolphins embowed Or.
Crest: On a mural crown Or a representation of the bronze equestrian statue of Richard (Dick) King at Durban proper.
Wreath and mantling: Or and Azure.
Motto: AUDACTER CELERITER

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 24, 1975.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms mail us !


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literature :