Livgardet, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

Livgardet, Swedish Army

Arms of Livgardet, Swedish Army

(Arms)
Arms of Livgardet, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)Official blazon
Swedish

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över en musköt korsad med en kavallerivärja, båda av silver samt omgiven av serafimerordenskedja av guld, lagd under krona, musköt och värja|-

English Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The lesser Coat-of-Arms of Sweden is used by Guards Units. The Musket symbolises the Infantry Heritage of the Livgardet and the Rapier the Cavalry Heritage.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.