Livgardet, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

Livgardet

Coat of arms (crest) of the Livgardet

Official blazon

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över en musköt korsad med en kavallerivärja, båda av silver samt omgiven av serafimerordenskedja av guld, lagd under krona, musköt och värja.

(Azure, the Swedish lesser coat-of-arms, three open crowns or placed two and one. The shield surmounting a musket bendwise and a rapier bendwise sinister, both argent and encirceled by the chain of the Order of the Seraphim placed beneath crown, musket and rapier)

Origin/meaning

The lesser Coat-of-Arms of Sweden is used by Guards Units. The Musket symbolises the Infantry Heritage of the Livgardet and the Rapier the Cavalry Heritage.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.