Military Flying Inspection, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY FLYING INSPECTION, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Flying Inspection, Sweden

Official blazon

Vapen: I blått fält en spets av guld belagd med ett vingpar lagt över ett stolpvis ställt svärd, allt blått. Skölden krönt med kunglig krona.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Flying Inspection, Sweden mail us !

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Riksarkivet Website https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2017