Military Region Center, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 11:36, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region Center, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I fält av guld ett blått riksäpple och däröver en blå ginstam belagd med tre bjälkvis ställda öppna kronor av guld. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Region Center, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018