Military Region West, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION WEST, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region West, Sweden

Official blazon

Vapen: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018