Military Region West, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION WEST, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region West, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Region West, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018