Naval Aviation Command, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

NAVAL AVIATION COMMAND, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Naval Aviation Command, Swedish Navy

Official blazon

I fält av silver två korslagda kanoneldrör av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt i svart.

Origin/meaning

The Anchors and Gun Barrels symbolises the Navy. To this has been added Wings thus symbolising Naval Aviation. Approved 1995 (TFG 950009).


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.