Naval Aviation Command, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

NAVAL AVIATION COMMAND, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Naval Aviation Command, Swedish Navy

Official blazon

I fält av silver två korslagda kanoneldrör av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt i svart.

Origin/meaning

The Anchors and Gun Barrels symbolises the Navy. To this has been added Wings thus symbolising Naval Aviation. Approved 1995 (TFG 950009).

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.