Northern Military District Staff, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

NORTHERN MILITARY DISTRICT STAFF, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Northern Military District Staff, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält Västerbottens vapenbild, en springande ren av silver med röd beväring, ovan till vänster åtföljd av en femuddig stjärna av silver. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Military District Staff, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Symbolises the Northern part of Sweden. Approved 1995. Used first by the Northern Military Area Staff which in 2000 become the Northern Military District Staff. Disbanded in 2005.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.