Oijen en Teeffelen

From Heraldry of the World
Revision as of 13:13, 22 September 2018 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "50 px|Link=Netherlands[[Category:Nederlandse" to "[[Category:Nederlandse")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OIJEN EN TEEFFELEN

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1939 Lith
Toevoegingen : -

I : 20 juli 1816
"Van lazuur, beladen met 2 klimmende geaffronteerde leeuwen, gescheiden door een pal; het wapen gedekt met het borstbeeld van een gemijterde bisschop, houdende een palm in de regter en den bisschopsstaf in de linkerhand, alles van goud."

Wapen van Oijen en Teeffelen

Oorsprong/verklaring

Oijen was oorspronkelijk bezit van het kapittel van St.Servaas te Maastricht, die de heerlijkheid in 1338 verkocht aan Willem, heer van Boxtel. De ambtman van Maas en Waal stelde echter schout en schepenen aan. Oijen was sinds 1399 een Gelders leen. Teeffelen vormde tot 1810 samen met Haren en Macharen de sche­penbank van het Land van Megen.

Bij Keizerlijk Decreet van 14.5.1810 werden Oijen en Teeffelen samengevoegd tot een gemeente, doch eerst in 1814 werd Oijen bij Braband - later Noord-Brabant - gevoegd.

Van de heerlijkheid Oyen (Ooijen) zijn een aantal zegels bekend. Het oudste dateert is bekend sinds 1399, maar is enkele decennia ouder. Het vertoonde de parochieheilige, St. Servaas. Een tweede zegel, daterend van rond 1400 vertoonde de heilige als schildhouder achter het gedeelde Gelders-Gulikse schild (zie [{Gelderland]]). Het tweede dateert uit 1670 en was in gebruik tot 1674. Het derde zegel is bekend vanaf 1687 tot het einde van de 18e eeuw en vertoont dezelfde voorstelling.

Aangezein in 1815 de burgemeester alleen een afdruk van het stempel stuurde, zonder de kleuren, werd het wapen in Rijkskleuren verleend.

Wapen van Oijen en Teeffelen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Oijen en Teeffelen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
" gedeeld: I in azuur een omgewende, dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van het­ zelfde en getongd en genageld van keel; II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel; in een hartschild van goud een sleu­tel van keel."

Wapen van Oijen en Teeffelen

Dit wapen is dus het Gelders-Gulikse wapen, in de juiste historische kleuren, met als hartschild de sleutel van St. Servaas in de kleuren van het Land van Megen.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Brekel et al, 1992