Ontginning

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE ONTGINNING

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1968 De Stellingwerven (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 9 mei 1935
"In goud, gekapt met sabel, drie klaverbladeren van sinopel, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Ontginning

Oorsprong/verklaring

Het wapen geeft de naam van het waterschap weer. De rijke ontgonnen gronden worden voorgesteld als van goud met klaverbladen, omgeven door het onontgonnen zwarte gebied.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Leeuwarder Courant, 17 juli 1935 Link=Netherlands