Pekela

From Heraldry of the World
Revision as of 08:51, 25 January 2015 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

PEKELA

Provincie : Groningen
Opheffing : -
Toevoegingen : 1990 Nieuwe Pekela, Oude Pekela

I : 19 juli 1990
"In zilver een kofschip met 2 masten van natuurlijke kleur, boven ter weerszijden vergezeld van een turf van sabel en varende op een ingesculpte schildvoet van azuur, geschaduwd met ingeschulpte golven van zilver; in een schildhoofd van keel een klok, vergezeld van 2 klaverbladen, alles van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Pekela.jpg

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van elementen uit de wapens van Oude Pekela (schip) en Nieuwe Pekela (klok en klaverbladen).

De naam van de gemeente is ontleend aan het riviertje de Pekel A, dat in vroeger tijden het water liet afvloeien via de Wersterwoldse a naar de Eems. Onder leiding van Feiko Ales Clock kocht een compagnie Friezen hier in 1599 uitgestrekte hoogveengebieden van de eigenerfden van Winschoten. Het hoogveen werd afgegraven en ald turf verkocht naar Hamburg. In 1635 werden de gronden aangekocht door de stad Groningen.

Voor de geschiedenis van de afzonderlijke wapens van Oude en Nieuwe Pekela, zie aldaar.

Bij het ontwerp van een nieuw wapen voor Pekela is uitgegaan van symbolen die in de geschiedenis verankerd zijn en die zoveel mogelijk een bovengemeentelijke waarde hebben, dwz op de ghele gemeente slaan.

De klok, als symbool voor Feicko Clock symboliseert het ontstaan van de gemeente, de zeilende kof is een verbetering van het wapen van Oude Pekela, het symboliseert de oude scheepsbouw ter plaatse, en de twee masten slaan op de beide gmeenten. De zee is afkomstig van het wapen van Oude Pekela, maar werd moderner gestyleerd, de turven slaan eveneens op het ontstaan van de gehele gemeente, het kerkje werd niet representatief geacht voor de gehele gemeente en kwam te vervallen, de klaverbladen werden toegevoegd als symboliek van een agrarische gemeente en dienen tevens als vlakvulling, tevens kwamen al klaverbladeren voor op het zegel van de kerspel Nieuwe Pekela.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : info gemeente Pekela, 1994