Ragunda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

RAGUNDA

Province (Landskap): Jämtland
County (Län): Jämtlands län
Additions : 1974 Fors, Stugun (1952 Borgvattnet)

Ragunda kommunvapen

Official blazon

  • (1947) I fält av silver en av vågskuror bildad, blå stolpe.
  • (1974) I fält av silver en av vågskura bildad stam, fyra gånger vågskuredelad av blått och silver, samt däröver två framkommande, uppåtriktade röda blixtar i kors, överlagda med en blå tall.

Origin/meaning

The arms were granted to Fors, but continued by the new Ragunda municipality in 1974.

Until 1974 the municipality used the arms below:

Ragunda kommunvapen

The arms were officially granted on February 14, 1947.

The arms simply refer to the many streams and waterfalls in the area.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992