Ragunda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

RAGUNDA

Province (Landskap): Jämtland
County (Län): Jämtlands län
Additions : 1974 Fors, Stugun (1952 Borgvattnet)

Ragunda kommunvapen
Official blazon
Swedish
  • (1947) I fält av silver en av vågskuror bildad, blå stolpe.
  • (1974) I fält av silver en av vågskura bildad stam, fyra gånger vågskuredelad av blått och silver, samt däröver två framkommande, uppåtriktade röda blixtar i kors, överlagda med en blå tall|-
English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The arms were granted to Fors, but continued by the new Ragunda municipality in 1974.

Until 1974 the municipality used the arms below:

The arms were officially granted on February 14, 1947.

The arms simply refer to the many streams and waterfalls in the area.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
   
Contact us:
 
eBay shop
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literature : Nevéus and de Waern, 1992