Roslagen Naval Brigade, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

ROSLAGEN NAVAL BRIGADE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Roslagen Naval Brigade, Swedish Navy

Official blazon

Fältet kluvet av guld vari ett störtat svart ankare och blått, vari ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt i guld.

(Per pale or an inverted anchor sable and azure an anchor surmounting two gunbarrels of older pattern in saltire, all or.)

Origin/meaning

The Brigade was raised in 1994 and in 1997 downgraded to a Regiment. This was disbanded in 2000.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.