Södertörn Naval Brigade, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Revision as of 11:37, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SÖDERTÖRN NAVAL BRIGADE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Södertörn Naval Brigade, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

Fältet kluvet av guld , vari Södermanlands vapenbild, en svart grip med röd beväring, och blått , vari ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt av guld|-

English Naval Brigade, Swedish Navy No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Södertörn is part of the Province of Södermanland and has no arms of its own, hence the Södermanland Arms. The Brigade excisted 1994-1997, then as a Regiment 1997-2000.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.