Skåne

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SKÅNE

Arms of Skåne

Official blazon

I fält av guld ett rött, avslitet griphuvud med blå krona och med blå beväring, därest dylik skall komma till användning.

Origin/meaning

If this text appears, it means that I have not yet had the time to add the information on these arms. Just mail me and I will add all information that I have !

Arms of Skåne

The arms as shown by Liljeblad, 1878
Arms of Skåne

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935
Arms of Skåne

Greeting card, 1950s
Arms of Skåne

Greeting card, 1950s
Arms of Skåne

Greeting card, 1950s


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Nevéus and de Waern, 1992

Sweden.jpg