Småland Brigade, Swedish Army

From Heraldry of the World
Revision as of 11:36, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SMÅLAND BRIGADE, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the Småland Brigade, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I fält av guld brigadens vapen, ett balkvis ställt rött armborst med svart båge och pil, i övre vänstra och nedre högra hörnet åtföljt av en röd ros.
Skölden lagd över två korslagda musköter av guld|-

English Brigade, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Brigade used a older version of the Provincial Arms of Småland.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Brigade Colour from Christian Barunstein: Svenska arméförband under 1900-talet.