Southern Air Command,Swedish Air Force

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SOUTHERN AIR COMMAND,SWEDISH AIR FORCE

Raised : 1994
Disbanded : 2000
Garrison : Ängelholm co-located with the 10th Wing

Coat of arms (crest) of the Southern Air Command,Swedish Air Force
Official blazon
Swedish

I blått fält tre av vågskuror bildade balkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, däröver en av en sträng av guld avskild blå ginstam belag med en vingad tvåbladig propeller av guld|-

English Air Command,Swedish Air Force No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Chief symbolises the Air Force and the Lion over waves the Southern part of Sweden.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.