Special Communications Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SPECIAL COMMUNICATIONS UNIT, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Special Communications Unit, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I fält av silver en störtad och två korsade och störtade blixtar, allt rött och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver|-

English Communications Unit, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The chief is from the Arms of the Special Forces. The Lightning flashes symbolises Signal Communications.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature:Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017