Special Communications Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 20:15, 25 February 2020 by Marcusk (talk | contribs) (Official blazon)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SPECIAL COMMUNICATIONS UNIT, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Special Communications Unit, Sweden

Official blazon

Vapen: I fält av silver en störtad och två korsade och störtade blixtar, allt rött och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Origin/meaning

The chief is from the Arms of the Special Forces. The Lightning flashes symbolises signal Communications.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature:Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017