Special Helicopter Group, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

Vapen: I fält av silver en upprest röd pegas och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Helicopter Group, Sweden mail us !

Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017