Stockholms län

From Heraldry of the World
Revision as of 19:24, 22 June 2017 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "====Official blazon====" to "===Official blazon===")

Jump to navigation Jump to search
Sweden.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of Sweden > Sveriges Kommunvapen
Sweden.jpg

STOCKHOLMS LÄN

Province (Landskap): Södermanland, Uppland

Stockholml.jpg

Official blazon

  • (1941) I av guld och rött styckat fält en upprest, svart grip med blå beväring, därest dylik skall komma till användning, och med båda framklorna bärande ett riksäpple av guld
  • (1968) Sköld, genom en uppåtriktad kil av guld, vari ett avslitet svart griphuvud med näbb och tunga röda, kluven i blått, vari ett krönt S:t Erikshuvud av guld, och i rött, vari ett riksäpple av guld.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1968 after the merger with the city of Stockholm

These are based on elements from the previous arms, with the addition of the arms of Stockholm.

The previous arms were officially granted in 1941.

Arms of Stockholms län

The arms show the griffin of Södermanland holding the orb taken from the arms of Uppland. The shield is divided in the colours of the two former provinces.

Arms of Stockholms län

The arms as shown by Liljeblad, 1878

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literature : Nevéus and de Waern, 1992