The Board of Psycological Defence, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE BOARD OF PSYCOLOGICAL DEFENCE, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the The Board of Psycological Defence, Sweden

Official blazon

I blått fält lilla riksvapnet tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med en fackla, allt av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Board of Psycological Defence, Sweden mail us !

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.