The Meteorologist Corps, Swedish Air Force

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE METEOROLOGIST CORPS, SWEDISH AIR FORCE

Coat of arms (crest) of the The Meteorologist Corps, Swedish Air Force
Official blazon
Swedish

I blått fält ett stolpvis ställt svärd överlagt med skålkors och en sinistervänd vindmätarpil, allt av guld|-

English Meteorologist Corps, Swedish Air Force No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Symbolises Military Meteorology.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.