The Meteorologist Corps, Swedish Air Force

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE METEOROLOGIST CORPS, SWEDISH AIR FORCE

Coat of arms (crest) of the The Meteorologist Corps, Swedish Air Force

Official blazon

I blått fält ett stolpvis ställt svärd överlagt med skålkors och en sinistervänd vindmätarpil, allt av guld.

(Azure a Sword ercet surmounted by a cup-cross and a wind arrow turned sinister, all or).

Origin/meaning

Symbolises Military Meteorology.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.