Viešvilė

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Pasaulio heraldika
Lithuania.jpg
Lithuanian heraldry portal
Lietuvas Heraldika
Lithuania-flag.jpg

VIEŠVILĖ

County : Tauragė
Municipality : Jurbarkas

Arms (crest) of Viešvilė

Official blazon

Sidabriniame lauke raudona fantastinė būtybė su žirgo priekine dalimi plevėsuojančiais karčiais ir žuvies užpakaline, uodega palenkta žemyn.

Origin/meaning

The arms were officially granted on March 29, 2011.

The arms show an heraldic sea-horse, symboliseing the importance of agriculture (horse) and nature (lakes, fish) for the village.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature :