Ydre

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

YDRE

Province (Landskap): Östergötland
County (Län): Östergötlands län
Additions : 1952 Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa, Västra Ryd

Ydre.jpg

Official blason
I sköld, medelst vågskuror fyrstyckad av blått och silver, ett svävande utböjt kors av motsatta tinkturer.

Origin/meaning

The arms were officially granted on ??-??-1963 and registered in 1974.

The arms are based on a local seal from 1578. The arms probably indicate the two lakes in the municipality and the small connection between them. The meaning of the cross is not known.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Nevéus and de Waern, 1992

Sweden.jpg