1st Train Regiment Svea Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

1ST TRAIN REGIMENT SVEA TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : in 1885 as the Trängbatlajonen (Train Battalion), renamed in 1891 to Svea trängbataljon, 1902 it become Första Svea trängkår
and in 1904 Svea trängkår, in 1949 raised to a Regiment. In 1985 reduced to a Battalion within the Life Grenadiers Regiment
Disbanded : 1997
Garrison : Stockholm (1885-1907), Örebro (1907-1927) and Linköping (1927-1997)

Coat of arms (crest) of the 1st Train Regiment Svea Train Regiment, Swedish Army

Official blazon

I rött fält Östergötlands vapenbild, en grip med drakvinge och draksvans av guld samt med blå draktunga och blå beväring.
Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver.

Origin/meaning

The Dragon-Griffin of Östergötland is used as Arms indicating the location of the Regiment to Linköping in Östergötland. Approved 1978.


Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Regimental Colour from Carl Herlitz:Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.