2nd Infantry Regiment Värmland Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

2ND INFANTRY REGIMENT VÄRMLAND REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1812
Disbanded : 2000
Garrison : Karlstad

Arms of 2nd Infantry Regiment Värmland Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 2nd Infantry Regiment Värmland Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon

I fält av silver Värmlands vapenbild, en blå örn med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld.
Motto: (not shown) Cum Deo et victricibus armis = With God and victorious Arms.

Origin/meaning

The Provincial Arms of Värmland with the Infantry Muskets. During the Years 1994-2000 this Arms was used by the Värmland Brigade. While the Regiment used similar Arms but the Muskets replaced by two Swords. The Motto was carried on the Regimental Colours of 1658 and reinstated 1979.

Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009.